Dịch vụ tư vấn

 

Xu hướng công nghệ đang nổi lên, với nhu cầu phát triển doanh nghiệp và đa dạng nhà cung cấp dịch vụ CNTT khiến cho môi trường CNTT gặp nhiều thử thách. Việc lựa chọn chính xác nhà cung cấp dịch vụ có thể hợp tác với bạn để lên kế hoach và xây dựng giải pháp tiên tiến, tối ưu môi trường CNTT trở nên vô cùng quan trọng.

Tweak IP là doanh nghiệp CNTT hàng đầu, cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm chu trình thiết kế và triển khai hạ tầng CNTT, thiết kế mạng và các giải pháp phát triển phần mềm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông qua nhiều công nghệ và mô hình phân phối bao gồm di động, đám mây, IT outsourcing, mạng, truyền thông, trung tâm dữ liệu, bảo mật và bền vững.

 

Dịch vụ tư vấn

Để biết thêm thông tin tư vấn về dịch vụ hoặc tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi.