Kiểm tra sự xâm nhập

Penetration Test hay còn gọi là pentest là đánh giá độ an toàn bằng cách tấn công vào lỗ hổng trên hệ thống. Những lỗ hổng này có thể tồn tại trong hệ điều hành mở, dịch vụ và lỗi ứng dụng, cấu hình không phù hợp, hoặc rủi ro từ hành vi người dùng. Các đánh đó rất hữu ích trong việc xác định tính hiệu quả của cơ chế phòng thủ, cũng như sự tuân thủ của người dùng cuối với chính sách bảo mật.

Thông tin về bất cứ lỗ hổng bảo mật nào được khai thác thành công qua kiểm tra thâm nhập được tổng hợp và trình bày tới các nhà quản lý hệ thống công nghệ thông tin để giúp các chuyên gia đưa ra các chiến lược và biện pháp ưu tiên khắc phục. Mục địch cơ bản của việc kiểm tra xâm nhập là để đo tính khả thi của hệ thống hoặc sự thỏa hiệp của người dùng cuối và đánh giá bất kỳ hậu quả có liên quan như sự cố tài nguyên hoặc các hoạt động liên quan.

 

Dịch vụ tư vấn

Để biết thêm thông tin tư vấn về dịch vụ hoặc tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lợi ích kiểm tra xâm nhập

Bảo vệ hình ảnh công ty, lòng trung thành của khách hàng
Quản lý thông minh các lỗ hổng
Tránh chi phí thời gian chết của network
Đáp ứng các yêu cầu quy định và tránh nộp phạt